Zakelijk betaalgedrag verslechtert: facturen wachten bijna een dag langer op betaling

From: May 11, 2020

16-05-2019

Voor het eerst in zes jaar is het zakelijk betaalgedrag verslechterd in het eerste kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden worden facturen nu na 39,9 dagen voldaan, 0,7 dagen langzamer dan in het eerste kwartaal van 2018. Dit blijkt uit de nieuwste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In vergelijking met een kwartaal eerder (40,0 dagen) is het betaalgedrag licht verbeterd.

“Sinds het eerste kwartaal van 2018 zien we een verslechtering in het zakelijk betaalgedrag optreden. Deze verslechtering is in de laatste drie maanden van 2018 omgeslagen in een verbetering die zich ook dit jaar voorzichtig heeft doorgezet. Of dat zo blijft moet nog blijken, aangezien we de afgelopen drie jaar zagen dat het eerste kwartaal juist het kwartaal was waarin facturen het snelst betaald werden”, aldus Maurice van Weerdenburg van Graydon. “Het is dus de vraag of de betaalsnelheid de komende maanden weer gaat verslechteren. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) heeft in elk geval aangegeven bij verslechtering de betaalcondities voor het MKB aan te willen scherpen.”

 

Snelste betaling door de Horeca, Transport en Logistiek nog steeds het langzaamst

Uitgesplitst op sectorniveau zien we in de Graydon Barometer Betaalgedrag dat de Horecasector opnieuw de snelste betaler is van facturen. In deze sector werden facturen in het eerste kwartaal van 2019 gemiddeld na 38,5 dagen voldaan. Dit is echter wel een verslechtering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen facturen nog gemiddeld na 37 dagen werden betaald. De Horeacasector wordt op de voet gevolgd door de (semi)Overheid (facturen worden na gemiddeld 38,6 dagen betaald) en de Landbouw en Visserij (gemiddeld 39,0 dagen). Voor de (semi)Overheid betekent dit een verbetering in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 (39,0 dagen), terwijl bij de Landbouw en Visserij sprake is van een verslechtering (37,5 dagen in het eerste kwartaal van 2018).

De Transport en Logistieksector blijft haar facturen het traagst betalen: net als het eerste kwartaal van 2108 worden die nu gemiddeld na 42,6 dagen voldaan. Ook de Leasebedrijven (42,4 dagen) en de IT & Communicatiesector (41,6 dagen) behoren in het eerste kwartaal opnieuw tot de traagste betalers. Opvallend is verder de verslechtering bij de Vastgoedsector. Werden facturen daar in het eerste kwartaal van 2018 nog na gemiddeld 36,1 dagen betaald, dit jaar duurt dat gemiddeld 40,7 dagen.

Bron: Graydon