Verruiming van uw Atradius polis door de impact van het coronavirus

From: May 12, 2020

20-03-2020

Van Atradius:

We zijn vastbesloten om samen met u deze moeilijke en uitdagende tijden, waarin het coronavirus de nationale en internationale handel beïnvloedt, te doorstaan.

Om u en uw klanten meer flexibiliteit te geven om te kunnen betalen en om eventuele vertragingen op te vangen, verruimen wij uw polis met onmiddellijke ingang op twee manieren:

1) Allereerst wordt uw meldingsplicht van een overschrijding van de achterstalligheidstermijn en/of uw verplichting om incassozaken over te dragen met 30 dagen extra uitgesteld. Tot nu toe diende u ons binnen 30 dagen na overschrijding van de achterstalligheidstermijn een melding te doen of uw incassozaak over te dragen. Deze termijn is nu verlengd tot 60 dagen.

2) Daarnaast mag u ZONDER onze toestemming met uw klant een latere betaling van uw factuur overeenkomen (uitstel van betaling), zelfs tot na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn, zolang het uitstel van betaling binnen de bovengenoemde 60 dagen na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn blijft.

3) Wij wijzen u er op dat ondanks beide wijzigingen de oorspronkelijke vervaldatum de datum blijft die relevant is voor de toepassing van alle andere voorwaarden en bepalingen van de polis, zoals in het bijzonder de achterstalligheidstermijn, de Automatische dekkingsstop of de Schadedatum. Alle overige voorwaarden en bepalingen van de polis blijven onverminderd van kracht.

Beide wijzigingen zijn onmiddellijk en tot nader order van kracht voor vorderingen waarbij de achterstalligheidstermijn vóór 1 september 2020 is verstreken.

Bron: Atradius