Handel met de UAE, let op met wie u zaken doet!

From: July 27, 2022

De afgelopen maanden signaleren wij een sterk toenemende vraag naar informatie over bedrijven in de UAE, en dan meestal in Dubai. Dat betreft deels aanvragen van gevestigde lokale bedrijven, want de economie groeit daar nog steeds hard en dus ook de vraag naar onze bloemen en planten.

Anderzijds zien we ook nieuw opgerichte bedrijven, veelal FZCO (Free Zone) bedrijven die vaak links hebben met Rusland en aanliggende landen. Gezien de huidige situatie m.b.t. sancties een logisch gevolg, men blijft op zoek naar mogelijkheden om handel te drijven.

Uit de Atradius Payment Practice Barometer zagen wij voor de Agri/Food business in UAE de volgende opvallende cijfers naar voren komen:
Er wordt op 50% van de handel krediet gegeven (in 2021 nog 46%), de afgesproken betaaltermijnen zijn gemiddeld 56 dagen (was 49), de gemiddelde DSO (Days Outstanding) is 96 (was 81) en er wordt gemiddeld 58% van de facturen te laat betaald (was 31%). De oninbare vorderingen vormen 7% van het totaal en dat was 5% in 2021.

Dat is een forse verslechtering en wij adviseren u om t.a.v. debiteuren in de UAE een strikt debiteurenbeleid te voeren. Bij twijfel of onbekende historie gewoon vooruit laten betalen, dat is echt geen bijzonderheid, want vooralsnog wordt 50% van alle orders vooruit betaald en is men die vraag heus wel gewend.

De leveringen aan debiteuren met links naar Rusland en omliggende landen hebben ook aandacht nodig. Het bedrijf dient een volledige lokale registratie te hebben, met de juiste handelsactiviteiten, adres, etc. Zorg dat u de juiste informatie heeft, inclusief UBO, PEP-verklaring en meer. Uw bank gaat er zeker om vragen bij betalingen. Een KYC rapport is hiervoor onmisbaar. Zorg ook voor de juiste facturering, want de geld- en goederenstromen dienen goed traceerbaar te zijn.

Meer weten over de KYC rapporten van AgroCheck? Neem voor meer informatie contact met ons op.