Toename aantal schadeclaims wegens wanbetaling in 2018

From: May 11, 2020

24-01-2019

Het aantal wegens wanbetaling ingediende schadeclaims is in 2018 gestegen, zo blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius Nederland. In aantallen bedroeg de stijging 8,5 procent ten opzichte van 2017; in waarde gaat het om een toename van ruim 30 procent. De claims deden zich met name voor in de sectoren bouw, transport, agri en textiel. Een toename van het aantal schadeclaims is een graadmeter voor de ontwikkeling van faillissementen. Opvallend is dat vooral het laatste halfjaar van 2018 een versnelling van het aantal claims liet zien.

“Deze toename illustreert de verslechtering van het economisch klimaat en is een belangrijke indicatie voor de ontwikkeling van de faillissementen”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur Atradius Nederland. Waar de faillissementen in de eerste helft van 2018 een positief beeld lieten zien met een daling van 7,6 procent, is deze daling over heel 2018 uitgekomen op slechts 2,6 procent. Dit komt doordat in de tweede helft van 2018 juist weer sprake was van een toename van de aantallen faillissementen, met 3 procent.

Verdubbeling schadecijfers Verenigd Koninkrijk

De toename in schade-uitkeringen geldt zowel voor de binnenlandse markt als voor de export. Over de grens liet het VK maar liefst een verdubbeling zien van de claims, zowel in aantal (46 procent) als in het totaal uitgekeerde bedrag (50 procent). “De economie staat hier sinds 2017 al onder druk”, verklaart Edwin Kuhlman, hoofd acceptatie Atradius Nederland. ”De aanhoudende onzekerheid over brexit helpt ook niet. Vooral de retailsector heeft te lijden onder de terughoudendheid van de consument.” Ook Polen kende een aanzienlijke groei van het aantal claims (68 procent), met name in de farmaceutische industrie.

Grootste toename in Nederland bij bouw

Binnen Nederland hadden de claims vooral betrekking op de sectoren bouw, transport, agri en textiel. Ook werd in de tweede helft van 2018 een verhoogd aantal bedrijven overgedragen aan de afdeling Bijzonder Beheer.

Bron: Atradius