Doet u al aan cliëntenonderzoek?

From: October 31, 2022

Met een cliëntenonderzoek komt u te weten met wie u daadwerkelijk zaken doet. De directeur of manager is namelijk niet altijd de eigenaar of UBO (Uiteindelijk belanghebbende) van de betreffende onderneming. De Wwft (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme) schrijft voor dat u cliëntenonderzoek moet uitvoeren voordat u een in- en/of verkooptransactie uitvoert of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw klant sluit en producten levert. Identiteitsgegevens dienen opgevraagd te worden en deze gegevens dient u te controleren, vastleggen en voor 5 jaar bewaren.

Er zijn verschillende soorten onderzoeken. Voor de sierteeltsector zijn er wat ons betreft twee belangrijke onderzoeken:
1. Standaard cliëntenonderzoek.
2. Uitgebreid cliëntenonderzoek.

De Wwft geeft nog geen vaste eisen waaraan voldaan moet worden voor beide onderzoeken, dus heeft AgroCheck een basis voor de sierteelt samengesteld, wat reeds door de meeste Nederlandse banken is geaccepteerd.

Wanneer doet u een standaard onderzoek naar uw klant en wanneer een uitgebreid onderzoek?
In principe dient u altijd een standaard onderzoek uit te voeren naar alle zakelijke relaties. Vraag een debiteurenrapport op om te controleren of de registratiegegevens kloppen en uitgebreide informatie over uw debiteur te ontvangen inclusief kredietadvies. Bij AgroCheck noemen wij dit een debiteurenrapport.

U dient altijd een uitgebreid onderzoek uit te voeren indien:
- U zaken doet met klanten in landen met een verhoogd risico, bijvoorbeeld diverse Oost-Europese landen, het Midden-Oosten, offshore landen, etc.
- U vermoedt dat er een verhoogd risico is op witwassen of terrorismefinanciering.
- U betalingen ontvangt van een derde partij (vaak uit een ander land), dus niet rechtstreeks van uw klant.
- Uw klant een politiek prominent persoon (PEP) is, of een familielid of naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.

AgroCheck noemt een dergelijk uitgebreid onderzoek een KYC (Know Your Customer) rapport of KYC Check.

Een AgroCheck KYC Check bestaat uit twee rapporten:
- Een standaard debiteurenrapport met kredietadvies
- Een aanvullend KYC rapport waarbij o.a. een controle wordt uitgevoerd op:
- Diverse sanctielijsten (o.a. FATF en OFAC)
- UBO's
- BTW- en registratienummers
- SBI codes
- Register van massaregistraties
- Holdingstructuur
- PEP lijsten
- Gerechtelijke uitspraken
- Belastingschulden of geregistreerde procedures
- Negatief nieuws
- Wijzigingen in eigendomsverhoudingen, adressen of UBO's

Sommige instanties, bijvoorbeeld banken, eisen dat u voor alle zakelijke relaties een uitgebreid cliëntenonderzoek doet. Sterker nog, diverse Nederlandse exporteurs zijn al op hun vingers getikt en in meerdere gevallen werd er al gedreigd met het sluiten van de bankrekening indien er niet werd voldaan aan de regels van de Wwft. Zorg dat u dit voor bent! Gedegen onderzoek naar uw zakelijke relaties wordt steeds belangrijker. Als u er tijdig aan begint, voorkomt dat in de toekomst een hoop problemen.

Wij adviseren u graag. Neem contact met ons op via info@agro-check.nl of bel 0297-785 753. Wilt u meteen een KYC Check of debiteurenrapport aanvragen, mail ons de gegevens van uw klant en binnen 24 uur ontvangt u de opgevraagde rapporten.
AgroCheck staat van 9 t/m 11 november 2022 op de IFTF in Vijfhuizen. Bezoek ons op stand B1.21.