Bent u voorbereid op de BREXIT?

From: May 11, 2020

28-02-2019

In de nacht van 29 maart op 30 maart treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Die datum komt steeds dichterbij, de oplossing lijkt echter nog ver weg. Hoe goed bent u voorbereid op Brexit en waar vindt u de belangrijkste informatie hierover?

Wordt het een harde of zachte brexit?
Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt kan dit op twee manieren: hard of zacht. Een harde Brexit betekent dat zonder afspraken alle banden met de EU worden verbroken. Alle afspraken en wetten met betrekking tot verkeer van personen, goederen en diensten komen dan te vervallen. Bijzonder lastig als je personeel, project en bedrijf in het Verenigd Koninkrijk hebt.
Bij een zachte Brexit stapt het Verenigd Koninkrijk wel uit de EU, maar blijft een deel van de afspraken met betrekking tot vrij verkeer van personen, goederen en diensten gehandhaafd. Zacht of hard, brexit heeft nu eenmaal impact op bedrijven en personen die zaken doen in en met het Verenigd Koninkrijk.

Is de Nederlandse handel goed voorbereid?
Uit een uitgebreide enquête onder tweehonderd ondernemers uit de industriële sector blijkt slechts 17% voorbereid op Brexit, 36% is gestart met het treffen van maatregelen, 38% van de ondervraagden zit nog in de oriënterende fase en ongeveer 10% is nog niet gestart. Nederlandse bedrijven exporteren jaarlijks ongeveer € 15 miljard naar het Verenigd Koninkrijk. Hoe goed bent u voorbereid?

Brexit en de rol van de financiële afdeling
Brexit zal sommige organisaties in de volle breedte raken. Hoe uw organisatie na 29 maart landt, is grotendeels in handen van de directie. Zaken waarmee u te maken krijgt, zijn onder andere:

· Als gevolg van onzekerheid wordt het moeilijker te budgetteren en prognoses te maken.
· Het afdekken van negatieve wisselkoerseffecten is slechts deels op te lossen.
· Bent u voor een groot deel van de omzet afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk dan is de kans groot dat op korte termijn de omzet zal dalen.
· De zoektocht naar alternatieve markten moet worden ingezet om zodoende omzetdaling te compenseren.
· HR en de financiële afdeling moeten om de tafel om impact op eventueel bezetting en kosten van personeel te bespreken.

Wat voor impact heeft Brexit op BTW?
In geval van een harde Brexit, wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf het moment van Brexit als derde land voor de BTW aangemerkt. Ondernemers die goederen afnemen vanuit het Verenigd Koninkrijk kunnen echter wel een vergunning aanvragen voor BTW-verlegging bij invoer. Het betreft de aanvraag van een artikel 23-vergunning (Wet op de omzetbelasting 1968). Deze vergunning zorgt ervoor dat ondernemers, die na Brexit bij het invoeren van goederen iedere keer aangifte moeten doen en BTW moeten betalen bij de douane, de BTW kunnen verleggen. Dat wil zeggen dat de te betalen BTW over de invoer wordt meegenomen bij de eerstvolgende BTW-aangifte.

Exportbedrijven en Brexit
Dutch Flower Group (DFG) laat in het vakblad HortiPoint weten dat het bedrijf zich klaarstoomt voor zowel een harde als zachte Brexit. Het Verenigd Koninkrijk is voor DFG namelijk een belangrijk exportland en een alternatieve afzetmarkt dient zich niet zo snel voor. DFG zal er ook alles aan doen om te blijven importeren in het Verenigd Koninkrijk, vertelt CFO Harry Brockhoff.

De Britse markt is goed voor een omzet van €350 miljoen, maar staat door Brexit onder druk, vertelt de CFO aan het vakblad. De omzet daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 3%. Dat heeft deels ook te maken met wisselkoerseffecten. Het Britse pond heeft bijna een vijfde van zijn waarde ten opzichte van de euro ingeleverd sinds het Britse referendum. Bedrijven zoals DFG kunnen negatieve wisselkoerseffecten deels afdekken, maar dat is geen duurzame oplossing.

Het is onontkoombaar om te heronderhandelen met Britse klanten. Bloemen en planten zullen voor bedrijven en consumenten in het Verenigd Koninkrijk duurder worden. De CFO schat in dat de omzet in eerste instantie iets zal in leveren, maar is er van overtuigd dat de markt binnen drie tot vijf jaar weer stabiliseert.

Overzicht Brexit bronnen
Uit ondervraagden van de enquête blijkt dat ondernemers zich het meest zorgen maken over vertragingen, administratieve rompslomp, hogere kosten en complexe douaneprocedures. Voor iedereen die verdwaalt in Brexit-land hebben we de meest geraadpleegde sites met informatie op een rijtje gezet.

Hoe helpt de Rijksoverheid?
De Rijksoverheid en haar uitvoerende organisaties zijn gestart met het initiatief Brexitloket.nl. Doorloop de Brexit Impact Scan en krijg inzicht in wat voor effect Brexit op uw organisatie heeft.

Alternatieve markten na Brexit
Als Brexit dusdanig impact heeft op uw bedrijvigheid dan zal u wellicht moeten uitwijken naar alternatieve markten. Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Brexit en Nederlandse havens
Maakt u gebruik van de Nederlandse havens dan biedt deze site informatie over de nodige vergunningen en formulieren. De website is tot stand gekomen door de Nederlandse Douane, de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, de ferry-operators en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en de geboden informatie is in overeenstemming met Europese wetgeving.

Vanuit de EU is er een schat aan informatie beschikbaar gesteld. De site hulpbijbrexit.nl heeft per branche een overzicht van de links opgesteld.

U bent maar gewaarschuwd.